Kids

  1. 【Vietnamese】Information about “Spring Dance Party 2021”

  2. Chúng tôi sẽ tổ chức “Spring Dance Party 2021 presented by A-LIFE Crew” vào tháng 3!

  3. 【Vietnam・Hanoi】New Kids Dance Class in Ciputra, Hanoi after Tet Holiday(°▽°)

  4. Xin thông báo cùng Quý phụ huynh lịch trình cho sự kiện Lễ Hội Nhật Bản ngày 13 tháng 12

  5. Information about lesson (New Year and Tet Holidays)

  6. 14/11 (T7) Thông tin về Hoàn Kiếm Performance

  7. Thông báo về buổi biểu diễn của A-LIFE DANCE SCHOOL tại Lễ hội Nhật Bản Hà Nội 2020

  8. 【English】[14/11, T7] Information about Kids Dance Performance in Hoan Kiem Lake

  9. 【Information about A-LIFE Dance Lesson】

  10. Nhật ký khiêu vũ thiếu nhi Hà Nội – Chúng tôi đã biểu diễn tại “Nichi in Etsu EKIDEN” tại Marathon ở Hà Nội! ~

PAGE TOP